BarOk

نوشته های یک جنوبی

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
سال دوم دبیرستان یه معلم جغرافیایی داشتیم  . انسان شریفی بود از اندک معلم هاییم بود که احترام دانش آموز رو بر همه چیز ارجعیت میدادند : )
اونقدری که دعوا بود سر کلای ما بره اون تک زنگ رو  یا ما هممون دوستش داشتیم 
یکی از مهربون ترین مردایی بود که دیدم 

انالله و اناالیه راجعون

و اما مرگ ، پایان نیست...

آغاز دویدن هاست...

دراین سو ، پای ما آماده می گردد ، با رنج و فشار و درد ، 

درآن سو ، سخت می تازیم تا آن مقصد بی مرز
  • barok
  • ۰
  • ۰

به وفادار ترین فصل سال 

به تنها ترین فصل سال 

خوش اومدیم 


پاییز فصل سکوتِ 

سکوت مرگباری که همیشه تو درونم جاریه پاییز فصلی که من دنیا اومدم فصلی که آشکارترین خاطراتم در اون رخ داده .

اسم پاییز که میاد یاد چای و صدای چاووشی وقتی که میگه هر روز پاییزه هرلحظه پاییزِ و .... در ذهنم آشکار میشه 

میگن پاییز فصل افسوسِ و افسردگی ولی من پاییز رو با همه ی اینها دوست دارم. 

listen with me : kave afagh emsal


یک مهر هزار و سیصد و نود و شیش 

  • barok